Digitálne produkty a služby, Odborné vzdelávania a školenia

Spoločnosť DIGITAL PRO s.r.o. prevádzkuje digitálne produkty - online učebne a vzdelávacie systémy - v rámci ktorých poskytuje hotové profesionálne digitálne vzdelávacie obsahy pre svojich klientov formou licenčných prístupov a zároveň k nim organizuje aj vlastné prezenčné alebo kombinované kurzy, školenia a kvalifikačné štúdiá v odborných oblastiach.


Kurzy, školenia, študijné odbory, online učebne

DigitalDesign.sk
Digita design

Akreditované kurzy a študijné odbory grafiky, designu a multimédií

eDOPRAVCA.sk
Vzdelávanie v doprave

Odborná spôsobilosť prevádzkovateľov v cestnej doprave

eVODIČ.sk
Vzdelávanie vodičov

Odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania

eAUTOŠKOLA.sk
Kurzy a testy autoškoly

Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV


Ďalšie projekty v cestnej doprave

Veterány.EU

Online magazín o veteránoch a histórii dopravy

eDISPEČING.sk

Databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave